ผลิตภัณฑ์

MY MOVE GPS TRACKINGSamart 1

ชุดอุปกรณ์ Samart 1 ประกอบด้วย GPS Tracking + Magnetic Card Reader เป็นชุดอุปกรณ์ที่แสดงตัวตน และพฤติกรรมของพนักงานขับรถยนต์ รถบรรทุก รวมไปถึงรถขนส่งวัตถุอันตรายประเภทต่างๆ ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนดได้อย่างละเอียดถูกต้องแม่นยำ โดยข้อมูลที่ได้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบ GPRS ทั้งนี้จะแสดงผลทาง Web Application และ Application ทำให้สามารถดูสถานที่ปัจจุบัน และดูข้อมูลประวัติการใช้งานย้อนหลัง ถูกออกแบบมาให้มีความเสถียรสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามลักษณะการใช้งานด้านธุรกิจต่างๆ

คุณสมบัติ

– ดูตำแหน่งการเดินทางของรถบนแผนที่ ความเร็ว และเวลาแบบ Real time
– ส่งข้อมูลได้เร็วสูงสุด ภายใน 5 วินาที
– สามารถเชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรชนิดแม่เหล็ก ตรงตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด
– สามารถเชื่อมต่อวัดระดับน้ำมันได้กับรถทุกประเภท
– สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพนิ่ง , เครื่องอ่าน RFID
– สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม เช่น วัดอุณหภูมิ , เซ็นเซอร์ PTO
– มีแบตเตอรี่ภายใน กรณีถูกตัดไฟหลัก
– มี Memory ในตัวเครื่อง 8 MB เก็บข้อมูลการเดินรถได้ กรณีไม่สามารถจับสัญญาณได้
– สามารถดูข้อมูลการเดินรถ ย้อนหลังได้สูงสุด 180 วัน
– สามารถดูสถานะของรถ จอดดับเครื่อง , จอดติดเครื่อง , รถวิ่ง และทิศทางการเดินรถ
– สามารถตรวจสอบรถ การเข้า – ออกรถของพื้นที่ที่กำหนด
– ใช้งานผ่านระบบ Computer PC , Notebook , Tablet , Smart Phone
– ใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer , Firefox , Safari , Chrome
– แผนที่มาตรฐานสากล NOSTRA